Change language to English
Skift språk til norsk

Historien

Selv om gamle Hordatun Hotel ikke lenger er fysisk tilstede så er atmosfæren og historien bevart.

Det har vært hotell på Hordatun siden 1920 tallet. Stedet og historien startet som Hordatun Hospits i 1926 med to overnattingsrom og butikk i kjelleren. Stedet så en gradvis utvidelse; bensinstasjon, suvenir- og dagligvarebutikk, kafé og mer overnattingsfasiliteter kom til.

Etter mange års drift og slitasje ble hotellet i 2006 revet for å lage plass til to store prosjekter: Hordatun Panorama og Hordatun Gård (dagens hotellbygg). På rivningstidspunktet inneholdt hotellet 17 hotellrom, restaurant, bar og resepsjon.

To års byggevirksomhet senere stod leilighetskomplekset Hordatun Panorama klar til å ta imot gjester, og i januar 2009 var servicedelen med restaurant, bar og resepsjon samt selve hotellbygget endelig klar for bruk.

 

 

«Tilbake

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS